Utbildningar i Personec P

Under hösten 2021 erbjuder HR-servicecenter utbildning i hur du som chef eller chefsstöd registrerar och hanterar schema i Personec P, Självservice. Det blir även tillfällen för genomgång/repetition i Personec P.

Utbildningen sker digitalt via Teams om inget annat meddelas.

Max antal deltagare per utbildningstillfälle är 15 personer. Det är först till kvarn som gäller.