Information från Försäkringskassan – Ersättning för karens och riskgruppsersättningar upphör

Från och med den 1 oktober upphör de tillfälliga ersättningar som regeringen införde under pandemin – bland annat ersättning för karens och riskgruppsersättningar. Möjlighet att söka ersättning retroaktivt för tid före 1 oktober kommer att finnas.

Samtidigt försvinner det undantag som regeringen beslutat om gällande läkarintyg. I och med det upphör också Försäkringskassans tillfälliga hantering av läkarintyg. Från och med den 1 oktober ska man som anställd återigen inkomma med läkarintyg till sin arbetsgivare från och med dag 8 i sjuklöneperioden och dag 15 till Försäkringskassan när man ansöker om sjukpenning. Detta gäller om första sjukdag är 1 oktober 2021 eller senare.

Den som ansöker om smittbärarpenning ska uppvisa läkarintyg från första dagen, oavsett om det gäller Covid-19 eller någon annan samhällsfarlig eller allmänfarlig sjukdom.

Även för ersättning för vård av barn  kommer intyg från sjuksköterska eller läkare behövas från och med dag 8.

Mer information hittar du på Försäkringskassans hemsida:
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler