Lär dig mer om din pension med HR-servicecenters nya informationsfilmer

På HR-servicecenter arbetar två pensionshandläggare som finns till hjälp för dig som är anställd i någon av våra samverkanskommuner och som har funderingar kring den pension du tjänar in från din kommun.

Har du frågor om din pension och dina försäkringar som du har i ditt arbete eller planerar du eller är på väg att gå i pension? Då guidar våra pensionshandläggare dig rätt i det snåriga pensionssystemet.

HR-servicecenters nya informationsfilmer om pension

Pensionssystemet är uppbyggt i flera delar och vi har olika avtal som styr vår pension. Detta gör att det kan vara svårt att få en överblick över vad som gäller för dig. För att hjälpa dig på vägen att förstå hur pensionssystemet fungerar har vi därför tagit fram några korta informationsfilmer som ett stöd när du vill få en överblick över pensionssystemet.

Filmerna ger en generell och övergripande inblick i vad som gäller för våra pensioner och vänder sig till dig som arbetar i någon av HR-servicecenters samverkande kommuner.

Pensionsmyndigheten – Allmän pension

Du som arbetat eller bott i Sverige får allmän pension. Allmän pension är en statlig pension och det är Pensionsmyndigheten som ansvarar för den.

KAP-KL

Gäller för dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd inom kommunal verksamhet. Är en tjänstepension från din arbetsgivare utöver den pension du får av staten. Har förhandlats fram av arbetsgivarna och fackförbunden.

AKAP-KL

Gäller för dig som är född 1986 eller senare och är anställd inom kommunal verksamhet. Är en tjänstepension från din arbetsgivare utöver den pension du får av staten. Har förhandlats fram av arbetsgivarna och fackförbunden.

Intjänad pensionsrätt, IPR

Intjänad pensionsrätt, IPR, gäller för dig som 1997-12-31 var anställd och omfattades av pensionsavtalet PA-KL vilket 1998-01-01 gick över till pensionsavtalet PFA.

Avgiftsbestämd ålderspension

Som anställda börjar du tjäna in pension från och med månaden efter den månad du fyller 21 år. Pensionsavgiften är 4,5 procent av den pensionsgrundande lönen. Du kan själv välja var pengarna ska placeras.

Förmånsbestämd ålderspension

Om du har en årslön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp och du är född 1985 eller tidigare, då kan du ha rätt till en förmånsbestämd ålderspension.

Återbetalningsskydd

Innebär att allt eller delar av det sparade beloppet i en pensions- eller kapitalförsäkring betalas ut till förmånstagare, om den som är försäkrad dör och inte hunnit få någon eller alla utbetalningar. Väljer man att inte ha något återbetalningsskydd blir den egna pensionen något högre.

TGL-KL

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL-KL, ingår i kollektivavtalet för över en miljon kommun- och regionanställda. Den har låg premie och kan ge ett efterskydd ända upp till 67 års ålder.

R-SAP – Särskild avtalspension för anställda inom räddningstjänsten

En anställd inom räddningstjänsten med huvudsaklig tjänstgöring i utryckningsstyrka har rätt till R-SAP om den anställde slutar på egen begäran tidigast från och med månaden efter fyllda 58 år och har tillhört räddningstjänsten i minst 30 år varav 25 i utryckningsstyrka.

Avbryt

Lämna en kommentar

FAQ