Bjuvs kommun – Driftstart 1 april

Driftstart 1 april

På fredag den 1 april är det dags för driftstart av samverkan HR-servicecenter. Då öppnar vi på HR-servicecenter dörrarna för dig som är medarbetare och chef i frågor som gäller löneadministration och pensionshandläggning. Välkomna!

Resan började i december när kommunstyrelsen i Bjuv kommun tog beslutet att teckna samverkansavtalet HR-servicecenter. Därefter har ett intensivt arbete pågått för att gå igenom processerna som finns i HR-servicecenters uppdrag och identifierat aktiviteter som påverkas hos Bjuvs kommun för att bland annat anpassa rutiner. Vi på HR-servicecenter har också de senaste veckorna fått möjligheten att dela med oss av nyheter på Bjuvs kommuns intranät. Här har vi bland annat presenterat HR-servicecenter, vårt uppdrag och praktisk information inför driftstarten.

Implementeringsfas

Nu när vi går i drift inleds också en implementeringsfas på sex månader. Under denna period kommer HR-avdelningen i Bjuvs kommun och HR-servicecenter att ha avstämningsmöten efter varje lönekörning. Under denna period kommer vi hantera de frågor som upplevs som oklara.

Kontakt

Förändrade rutiner, vem som blir berörd och vilka aktiviteter kommuniceras av HR-avdelningen i Bjuvs kommun.

Stöd och support för medarbetare och chef i löneadministration och pensionshandläggning finns på hrservicecenter.se. Du är också välkommen att kontakta HR-servicecenters support på telefon 042-10 20 00.

HR-servicecenters medarbetare och chefer hälsar Bjuvs kommun välkomna till samverkan.