Bjuvs kommun – Välkommen till samverkan HR-servicecenter

Snart är det dags för driftstart av samverkan mellan Bjuvs kommun och HR-servicecenter. Den 1 april öppnar vi på HR-servicecenter dörrarna för dig som är medarbetare och chef i frågor som gäller löneadministration och pensionshandläggning. Just nu pågår ett intensivt arbete för att kartlägga nuvarande rutiner i Bjuv och att identifiera de förändringar som kommer att ske i samband med samverkan. Under veckorna som är kvar tills driftstart kommer du löpande få nyheter om bland annat samverkan, nytt stöd och nya rutiner.

HR-servicecenters organisation

På HR-servicecenter arbetar ett fyrtiotal engagerade medarbetare. Organisatoriskt är vi en enhet inom HR-avdelningen, stadsledningsförvaltningen, Helsingborgs stad, vilket innebär att Helsingborgs stad är arbetsgivaren för oss som jobbar på HR-servicecenter. Enheten är uppdelad i två sektioner. Med anledning av att HR-servicecenter är en samverkan inom Familjen Helsingborg följer vi den gemensamma grafiska profilen och när du har kontakt med oss kommer du att möta Familjen Helsingborgs logga.

HR-servicecenters uppdrag

HR-servicecenters uppdrag är att hantera löneadministration, pensionsadministration och systemförvalta samverkande partners lönesystem. Uppdraget baseras på en tjänstebeskrivning och ett Service Level Agreement, SLA. Målsättning är: rätt lön i rätt tid, stöd till verksamheten, kvalité och effektivitet samt service och tillgänglighet.

Samarbetsmodell Ägarråd och Operativa rådet

HR-servicecenter och samverkande kommuner utvecklar samarbetet enligt en samarbetsmodell. På strategisk nivå finns Ägarrådet. Här ingår samverkanspartners HR-/personalchefer, HR-direktör samt HR-servicecenterchef. På operativ nivå finns Operativa rådet. Här ingår representanter från varje samverkanspartners HR-avdelning samt sektionschefer på HR-servicecenter.

Samverkan och syftet

Det pågår en ständig utveckling av samarbeten inom Familjen Helsingborg. Samverkan HR-servicecenter har varit i drift sedan 2014 och räknas idag som ett gott exempel på samverkan. Syftet med samverkan är att minska sårbarheten i den enskilda kommunen och att uppnå ökad kvalitetssäkring och kostnadseffektivitet.

Bjuvs kommuns anslutning

Efter beslut av kommunstyrelsen i Bjuvs kommun tecknades samverkansavtal med HR-servicecenter inom område som innefattar bland annat löneadministration, systemförvaltning av Personec P självservice, pensionshandläggning samt support. I dagsläget hanterar Bjuvs kommun cirka 1700 lönespecifikationer per månad.

Kort fakta om HR-servicecenter

Nuvarande samverkanspartners är kommunala bolag och kommunerna; Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Ängelholm. I dagsläget hanterar HR-servicecenter cirka 28 000 löner per månad. 2021 hanterades drygt 24 500 anställningsavtal och cirka 8 000 intyg. Supporten handlägger cirka 3 500 samtal och cirka 3 000 ärenden per månad från medarbetare, chefer, specialister, myndigheter med flera. Andel supportärende som löses inom 15 minuter är i genomsnitt 86 procent.