Perstorps kommun

Vi vill välkomna dig som arbetar i Perstorps kommun till HR-servicecenter, er nya funktion för lön och pension.

På denna sida hittar du samlad information om HR-servicecenter, samverkan mellan Perstorps kommun och HR-servicecenter, våra kontaktvägar och de blanketter som du använder i din kontakt med oss.

Om HR-servicecenter

HR-servicecenter är ett samarbete mellan åtta kommuner inom Familjen Helsingborg och är den gemensamma arbetsplatsen för löne- och pensionsadministration samt förvaltning av IT-baserade stödsystem. Nuvarande samverkande parter är kommunala bolag och kommunerna; Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Svalöv, Åstorp samt Ängelholm och nu välkomnar vi alltså även er i Perstorps kommun till oss.

På HR-servicecenter arbetar ett fyrtiotal medarbetare med att ge stöd och support till medarbetare och chefer inom områdena lön och pension. Vi levererar drygt 27 000 lönespecifikationer per månad till ett belopp på cirka 390 miljoner på uppdrag av våra samverkande parter.

Vi har även en supportfunktion som är bemannad varje vardag där vi hanterar cirka 3 500 samtal och 3 000 ärenden i månaden från medarbetare, chefer, specialister, myndigheter och andra intressenter.

Vi levererar tjänster inom lön, pension, systemförvaltning och utbildning med målbilden

  • Rätt lön i rätt tid till rätt kostnad
  • Stöd till verksamheten
  • Kvalité och effektivitet
  • Service och tillgänglighet

Syftet med HR-servicecenter är att stärka Familjen Helsingborg; både delar och helhet, skapa attraktiva arbetsgivare, ge en tryggad kompetensförsörjning och minska sårbarheten i löne- och pensionshanteringen för våra samverkande kommuner och bolag.

HR-servicecenters uppdrag baseras på en tjänstebeskrivning och ett Service Level Agreement, SLA, ett dokument som tydliggör vem som gör vad och vilka förväntningar som gäller i leverans till och från HR-servicecenter.

Våra fokusområden för framtiden är att öka kvalitén, skapa en ökad effektivitet både internt och externt, arbeta vidare med vår service och tillgänglighet, skapa ett enhetligt arbetssätt samt att standardisera och digitalisera våra processer.

Samarbetsmodell Ägarråd och Operativa rådet

HR-servicecenter och samverkande kommuner utvecklar samarbetet enligt en samarbetsmodell. På strategisk nivå finns Ägarrådet. Här ingår samverkanspartners HR-/personalchefer, HR-direktör samt HR-servicecenterchef. På operativ nivå finns Operativa rådet. Här ingår representanter från varje samverkanspartners HR-avdelning samt sektionschefer på HR-servicecenter.

Information för dig som medarbetare

Guider

Här hittar du guider och stöd inom det uppdrag HR-servicecenter har
Guider för medarbetare

Intyg

Behöver du ett arbetsgivarintyg hittar du mer information om hur du beställer ett sådant på följande länk
Intyg för medarbetare

Blanketter

På följande sida hittar du blanketter som du som medarbetare ska skicka in till HR-servicecenter
Blanketter för medarbetare

Tidplan

Här hittar du tidplanen för årets löneutbetalningsdatum
Datum för löneutbetalning

Information för dig som chef eller chefsstöd

Guider

Här hittar du guider och stöd inom det uppdrag HR-servicecenter har
Guider för chef och chefsstöd

Blanketter

Våra blanketter använder du när du ska skicka in ett löneunderlag till HR-servicecenter
Blanketter för chef och chefsstöd

Tidplan

Här hittar du som chef eller chefsstöd tidplanen för sista datum för löneunderlag till HR-servicecenter, sista dagen för att attestera poster i självservice och datum för löneutbetalning
Tidplan för chef och chefsstöd

Support, HelpDesk och kontaktuppgifter

HR-servicecenters telefonsupport är öppen varje vardag för medarbetare, chef, chefsstöd, Försäkringskassan med flera. För dig som chef eller chefsstöd och önskar skicka in ditt ärende gör du detta via ett ärendehanteringssystem.

Vår support ger dig hjälp inom självservice, lön och pension. När det gäller arbetsgivarfrågor eller avtalsfrågor söker du information i din kommuns intranät eller så kontaktar du din närmaste chef. För dig som är chef kontaktar du din HR-funktion.

Telefonsupport

Supporten når du på telefonnummer 042 – 10 20 00 vardagar mellan klockan 8 och 17.

Helpdesk – för chef och chefsstöd

Har du som chef eller chefsstöd ett ärende till HR-servicecenter registrerar du detta i vårt ärendehanteringssystem som vi även kallar för Helpdesk. I vår Helpdesk registrerar du ditt ärende och kan enkelt följa statusen och hitta de svar HR-servicecenter ger dig. Du som chef eller chefsstöd loggar in med din @perstorp.se-adress.

Första gången du vill logga in behöver du återställa ditt lösenord. Mer om hur du loggar in första gången och hur du registrerar ett ärende hittar du här.

Besöksadress

HR-servicecenter besöker du i det gamla tullhuset på Hamntorget i Helsingborg.

Adress
Hamntorget 10
252 21 Helsingborg

Postadress

Helsingborgs stad
HR-servicecenter
251 89 Helsingborg