Problem i självservice – Tjänstledighet i timmar för Ferieanställda Lärare & Uppehållsanställda

Just nu finns det ett fel i självservice som gör att fältet tim/dag har fallit bort vid rapportering av frånvaro med orsaken Tjänstledig timmar och går alltså inte att rapportera något i. Detta påverkar dig som ferieanställd lärare eller uppehållsanställd som ska rapportera tjänstledighet i timmar enskilda dagar.

Vanligtvis rapporterar du in datum, omfattning samt tim/dag men nu går det alltså inte att rapportera in hur många timmar du önskar att vara tjänstledig av dagen i fältet tim/dag.

Gör så här

Välj orsaken Tjänstledig timmar, datum samt omfattning av dagen precis som vanligt. Du behöver inte rapportera tim/dag.

Så här rapporterar du vanligtvis din tjänstledighet i timmar som ferieanställd eller uppehållsanställd

Tjänstledighet i timmar för lärare med ferieanställning och uppehållsanställda ska rapporteras med datum, omfattning av dagen samt tim/dag.

T.ex. Du vill vara tjänstledig 3,5 timmar och din arbetsdag är 7 timmar blir omfattningen 50 %.
I tim/dag fyller du i 3:30 (alltså i minuter och inte procent av timme).

Avbryt

Lämna en kommentar

FAQ