Vid avvikelser i löneuppgifter hos Skatteverket

Det är dags att deklarera för inkomståret 2019. Om något avviker i löneuppgifterna hos Skatteverket kontaktar du HR-servicecenters support 042-10 20 00, knappval 4. Det går också bra att mejla supporten på hrservicecenter@helsingborg.se

Knappval 4
Under deklarationsperioden kommer HR-servicecenters telefonsupport att ha ett extra knappval för frågor gällande löneuppgifter inlämnade till Skatteverket för inkomståret 2019, knappval 4.

Kontrolluppgift
HR-servicecenter administrerar samverkande kommuners löner och redovisar lön och skatteavdrag varje månad till Skatteverket. Eftersom uppgifterna inte längre redovisas årsvis skickas det inte ut någon kontrolluppgift för inkomståret 2019.

Kontroll av löneutbetalningar
Om inkomstuppgifterna hos Skatteverket är fel eller saknas kontaktar du HR-servicecenter. Vid felaktig uppgift som inte gäller din löneutbetalning kontaktar du de som lämnat uppgifterna till Skatteverket.

Läs mer på skatteverket.se.