Blankett för rapportering av dygns- och veckovila

Det finns nu en blankett ute på hemsidan där du som chef kan rapportera in värden som avviker från verksamhetens arbetstider. Det finns även under guider > och Rapporter mer information hur du tar fram dessa avvikande värden.

För att kunna följa upp att medarbetares arbetstider uppfyller arbetstidslagen gällande dygns- och veckovila finns det möjlighet att ta fram rapporter i Personec P. För medarbetare vars schema hanteras i Timecare eller Medvind hanteras uppföljningen där.

En förutsättning för att rapporterna ska vara korrekta är att rätt värden gällande dygns- och veckovila är registrerade på medarbetarens anställning under ”Värden för arbetstidskontroll” i Personec P.

HR-servicecenter registrerar per automatik värden som överensstämmer med arbetstider för administrativ personal. Avviker dessa värden från verksamhetens arbetstider behöver chef meddela HR-servicecenter vilka värden som ska registreras på medarbetarna. Detta hanteras via en blankett som finns på HR-servicecenters hemsida.

Dygnsvilan ska omfatta minst 11 timmar under en 24-timmarsperiod.

FAQ