Om HR-servicecenter

HRSC Helsingborg

Välkommen till HR-servicecenter. Här arbetar ett fyrtiotal engagerade medarbetare med att ge stöd och support till medarbetare och chefer. I dagsläget levererar vi drygt 25 000 lönespecifikationer per månad till ett belopp på cirka 340 miljoner kronor. Vår support är bemannad varje vardag och vi hanterar cirka 3 000 samtal i månaden från medarbetare, chefer, specialister och myndigheter med flera.

Det var den 7 mars 2014 som HR-servicecenter slog upp portarna till den gemensamma arbetsplatsen för löne- och pensionsadministration och förvaltning av IT-baserade stödsystem. HR-servicecenter är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan kommunerna i Familjen Helsingborg. Nuvarande samverkande parter är kommunala bolag och kommunerna; Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Svalöv, Åstorp och Ängelholm.

Vi levererar tjänster inom områdena

 • Lön
 • Pension
 • Systemförvaltning

Målbilden

 • Rätt lön i rätt tid till rätt kostnad
 • Stöd till verksamheten
 • Kvalité och effektivitet
 • Service och tillgänglighet

Syfte

 • Stärka Familjen Helsingborg; både delar och helhet
 • Attraktiva arbetsgivare
 • Tryggad kompetensförsörjning på både kort och lång sikt
 • Minskad sårbarhet

Fokus för framtiden

 • Ökad kvalité
 • Ökad effektivitet; internt och externt
 • Service och tillgänglighet
 • Enhetligt arbetssätt
 • Gemensam prissättning
 • Effektiviseringar à lägre kostnader