Kontakt – Ärende

Svar: HR-servicecenter ger service och stöd till kommunala bolag och kommunerna; Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Ängelholm.
Svar: HR-servicecenter ger stöd och service i frågor som gäller din lön, pension och självservice P. I andra frågor som gäller din anställning kontaktar du din närmaste chef.

Du som medarbetare kan kontakta HR-servicecenter via telefonsupport 042-10 20 00. Det går också bra att skicka ett mejl till hrservicecenter@helsingborg.se.

Du som chef och chefsstöd kan kontakta HR-servicecenter via telefonsupport 042-10 20 00. Det går också bra att skicka in ett ärende via ett ärendehanteringssystemet: HR-servicecenters helpdesk.

Läs mer om hur du kontaktar HR-servicecenter på sidan Kontakt.

Lön

Svar: Många kommuner har valt elektroniskt lönebesked via Swedbank och då får du ingen lönespecifikation via posten. Klicka på länken för att logga in och se ditt lönebesked, Swedbank e-dokument. Du hittar också lönebesked i självservice P. Tänk på att detta lönebesked inte innehåller eventuella avdrag du bett banken göra.
Svar: Löneutbetalning sker enligt tidplan som gäller för din kommun. På sidan Tidplan kan du se när din lön betalas ut.

Svar: Bland annat i  Personec P, självservice, kan du ta fram din lönelista. Tänk på att de avdrag som du meddelat din bank att göra, inte syns i Personec P, självservice.

Svar: Har du månadslön dras skatt enligt Skatteverkets skattetabell. Om du är timanställd dras 30 procent, enligt Skatteverkets rekommendationer. Om du är timanställd och anser att kommunen är din huvudarbetsgivare kontaktar du HR-servicecenter. Då registrerar vi att skatt ska dras enligt skattetabell.
Svar: Din lön betalas ut via ditt bankkonto. Om du är ny medarbetare eller byter bankkonto ska du anmäla detta till Swedbank.
Svar: Kontrollera alltid ditt lönebesked vid löneutbetalningen så att du fått rätt lön och rätt avdrag eller tillägg. Om något inte verkar stämma kontaktar du din chef. Behövs korrigering göras ber du din chef skicka in ett underlag till HR-servicecenter.
Svar:sidan Guider hittar du digitala stöd på hur du, som medarbetare, registrerar i Personec P, självservice.
Svar: När arbetstiden är förlagd mellan två röda dagar betalas veckoslutsersättning ut om du arbetar denna dag.
Ferielönen som utbetalas under sommarferien är baserad på hur arbetstagaren har tjänstgjort under läsåret. Det som kan påverka antalet betalda feriedagar är om arbetstagaren inte har haft anställning under hela läsåret eller varit frånvarande. För arbetstagare som har ändrat sysselsättningsgrad under läsåret eller varit partiell ledig under läsåret räknas en genomsnittlig sysselsättningsgrad fram och ferielön baseras på den. Preliminär beräkning av ferielönen görs i slutet av maj månad. Önskar du ytterligare information kontaktar du din chef.

Semester

Svar: Semestern räknas i förskott innevarande år mellan 1 januari och 31 december. Om du tänker vara tjänstledig, föräldraledig eller ta ut studieledighet under året så påverkas antalet semesterdagar. Du kan se ditt semestersaldo i Personec P, självservice, via Kalender, Saldo/översikt.
Svar: Du kan se ditt semestersaldo i Personec P, självservice, under menyn Saldo/översikt. Tänk på att sparade dagar och årets dagar är i samma summa. Semesterdagarnas antal som visas är innan de är delade med eventuell kvot. Kvoten är utifrån schemat som det ser ut just nu och kvoten hittar du också via Saldo/översikt. Semester som är beviljad är avdragen från summan semester.
Svar: Beroende på din ålder har du rätt till olika antal semesterdagar.
  • Till och med 39 år: 25 semesterdagar
  • Från och med 40 år: 31 semesterdagar
  • Från och med 50 år: 32 semesterdagar

Tänk på att antal semesterdagar påverkas av bland annat hur många dagar i veckan du arbetar i genomsnitt, tjänstledighet och föräldraledighet.

Svar: Kvoten styrs av antal arbetstillfällen i schemaperioden. Det är olika kvoter för semester och övrig frånvaro.Exempel vid semester: Här räknas det på kalenderdagar 4 veckor gånger 5 dagar = 20 dagar. Jag arbetar 19 arbetstillfällen på en 4 veckorsperiod. 20 dagar delat med 19 arbetstillfällen = 1,05 i semesterkvot.
Varje semesterdag som jag använder går det åt 1,05 från summan semesterdagar i självservice.Exempel för annan frånvaro: Här räknas kalenderdagar 4 veckor gånger 7 dagar = 28 dagar. Jag arbetar 19 arbetstillfällen på en 4 veckorsperiod. 28 dagar delat med 19 arbetstillfällen = 1,47.
Du har lön per kalenderdag i månaden, till exempel i mars är det 31 dagar, ditt avdrag blir då för en tjänstledighetsdag en daglön gånger 1,47 = tjänstledighetsavdrag.
Svar: Om du är sjuk i mer än 180 dagar så minskar dina semesterdagar. Om du är föräldraledig i mer än 120 dagar så minskar dina semesterdagar. Tänk på att semestern är i förskott. Du kan bli återbetalningsskyldig om du har använt fler dagar än du tjänat in.
Svar: När din tjänstledighet/studieledighet är godkänd minskar dina semesterdagar. Tänk på att semestern är i förskott. Exempel: Du har tagit ut din semester under sommaren. Till hösten får du beviljad studieledighet. Då kanske du har använt fler semesterdagar än du tjänat in och då kan du bli återbetalningsskyldig.

Övrigt

Svar: Om du undrar över hur många LAS-dagar du har kontaktar du i första hand din närmaste chef. I andra hand kontaktar du HR-avdelningen i din kommun eller på din förvaltning.
Svar: Multiplicera din månadslön med 12. Om du har obekväm ersättning, jour och beredskap räknar du ihop det som utbetalats under ett år. Du kan också summera 6 månader och dubbla summan.

Pension

Svar: Din pension består av tre delar: allmän pension, tjänstepension och privat pension. Tjänstepensionen är den del som din arbetsgivare tecknar ett kollektivatal för. På sidan Pension kan du läsa mer om din pension.
Svar: Från den månad du blir 61 år till och med den månad du fyller 67 år bestämmer du själv när du vill gå i pension. Ansökan om pension lämnas till din chef senast tre månader i förväg. På sidan Att gå i pension kan du läsa mer om vad som gäller.