Blankett för utlandstraktamente

Det finns nu en blankett ute på hemsidan att fylla i när du varit på tjänsteresa i utlandet och ansöker om utlandstraktamente. Blanketten finns under fliken Medarbetare > Blanketter.

FAQ