Chef/chefsstöd: Felaktig omfattning på frånvaro när det finns framtida partiell frånvaro

Uppgraderingen av Personec P, självservice, som genomfördes i april/maj innehöll en rättning vilken innebar att korrekt omfattning sätts på en tillsvidare-post när det finns en framtida partiell frånvaro. Leverantören har nu meddelat att denna rättning inte fungerar fullt ut.

Bland annat kan det bli felaktig omfattning när det finns flera framtida frånvaroposter och frånvaro läggs in eller ändras. I dagsläget är uppmaningen att kontrollera omfattningen när en frånvaro läggs in eller ändras och det samtidigt finns framtida partiell frånvaro.

Besked från leverantören är att en ny rättning är planerad till hösten.

Avbryt

Lämna en kommentar

FAQ