Chef: Systemfel vid registrering av sjukfrånvaro med läkarintyg på ferie- och uppehållsanställda

Vid den senaste systemuppgraderingen av Personec P, självservice, har det uppstått ett systemfel. Felet inträffar när du som chef ska registrera sjukfrånvaro med läkarintyg på ferie- och uppehållsanställda.

För att kringgå felet ska du inte fylla i något läkarintygsdatum i fältet Läkarintyg tom på ferie- och uppehållsanställda. Enligt information från leverantören kommer felet att rättas till vid vårens uppgradering. När detta sker kommer du också att bli informerad.

Avbryt

Lämna en kommentar

FAQ