Egenkontroll av dygnsvila för dig som medarbetare

Det finns nu en ny guide på HR-servicecenters hemsida som heter Egenkontroll av dygnsvila, Egenkontroll av dygnsvila | HR-servicecenter (hrservicecenter.se) Du kan där som medarbetare läsa hur du gör för att kontrollera att dygnsvilan följs. Och om någonting inte stämmer, tar du kontakt med din chef.

Dygnsvilan ska omfatta minst 11 timmar under en 24-timmarsperiod.

FAQ