Egenkontroll av dygnsvila

Dygnsvilan ska omfatta minst 11 timmar under en 24-timmarsperiod.

I Självservice kan du som medarbetare kontrollera att dygnsvilan följs.
Klicka på rubriken Dygnsvila i Självservice.

Nedan finns exempel på vad som kan kontrolleras. Om något inte stämmer tar du kontakt med din chef.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

FAQ