Förändring i visning av semestersaldot i Självservice för visstidsanställda

Antal betalda semesterdagar i Självservice för semesteranställd med månadslön 

För semesteranställd medarbetare med månadslön och där intjänandeår och semesterår infaller samtidigt (1 januari – 31 december). Medarbetaren har rätt till semesterledighet med semesterlön redan under det kalenderår som anställningen börjar.

Antal semesterdagar som syns i Självservice är som om medarbetaren är anställd tom 31 december, oavsett vilket t o m-datum som finns på anställningsavtalet.

Medarbetare som inte är anställd under hela året tjänar inte in fullt antal semesterdagar.

Exempel 1: Medarbetare har anställningstid 2024-01-01 – 2024-06-30, enligt ålder 25 semesterdagar för ett helt kalenderår. Under perioden tjänar medarbetaren in 13 betalda semesterdagar. I Självservice syns semesterdagar som om medarbetaren är anställd tom 2024-12-31, dvs 25 betalda semesterdagar (intjänandeperiod 240101-241231).

Exempel 2: Medarbetare har anställningstid 2024-03-15 – 2024-11-25, enligt ålder 25 semesterdagar för ett helt kalenderår. Under perioden tjänar medarbetaren in 18 betalda semesterdagar. I Självservice syns semesterdagar som om medarbetaren är anställd tom 2024-12-31, dvs 20 betalda semesterdagar (intjänandeperiod 240315-241231).

Inte semesterlönegrundande frånvaro, t ex tjänstledighet, studieledighet, längre sjukfrånvaro, längre föräldraledighet kan också påverka antalet intjänade semesterdagar. Har du tagit ut fler betalda semesterdagar än du har rätt till under året är du skyldig att betala tillbaka dessa överskjutande dagar.

Chef och chefsstöd kan simulera medarbetares semestersaldo i Självservice. Guide finns här: https://hrservicecenter.se/chef/guider-chef/simulera-semester/ 

För stöd och hjälp med uträkning av semesterdagar kan ni även kontakta HR-servicecenter på telefon 042-10 20 00 eller via mejl på: hrservicecenter@helsingborg.se.

FAQ