Simulera semester

Du kan simulera en medarbetares semestersaldo för att se hur saldot kommer att se ut framåt i tiden. Ett bra användningsområde av denna funktion är när en medarbetarens anställning ska avslutas eller när det finns en inrapporterad föräldraledighet som inte längre är semestergrundande.

Simulera semestersaldo

Simulera semestersaldot på detta vis kan vara till hjälp när en medarbetare rapporterat in en föräldraledighet, studieledighet, tjänstledighet eller annan frånvaro som inte är semestergrundande.

Sidan för Semesteruppgifter eller Semester- och övertidsinformation ser olika ut beroende på i vilken flik och kommun du arbetar i.

För att simulera hur semestern ser ut vid slutet av året väljer du i fältet ”Simulera till och med” alternativt datumfältet till höger om knappen Simulera innevarande års sista dag. Detta val kommer förvalt. Det simulerade saldot visar nu hur semestersaldot ser ut med inrapporterad frånvaro som kan påverka semestersaldot.

Tänk på att all eventuell frånvaro måste vara inrapporterad för att semestersimuleringen ska ge ett korrekt saldo.

Simulera semestersaldo där medarbetaren har ett tilltänkt sista anställningsdatum

När en medarbetare ska avsluta sin anställning kan du som chef simulera semestersaldot med ett framtida avslutsdatum. I fältet ”Simulera till och med” alternativt datumfältet till höger om knappen Simulera fyller du i det tänkta avslutsdatumet på anställningen och klickar på Simulera.

Det simulerade saldot tar nu hänsyn till avslutsdatumet och inrapporterad frånvaro som kan påverka semestersaldot i beräkningen av semesterdagar och semestersaldot.

Tänk på att all eventuell frånvaro måste vara inrapporterad för att semestersimuleringen ska ge ett korrekt saldo.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

FAQ