Förebyggande sjukpenning covid-19 för riskgrupper

Efter beslut från regeringen kan de som ingår i en riskgrupp (covid-19) och inte kan utföra sitt arbete söka förebyggande sjukpenning hos försäkringskassan.

Praktisk hantering
Då försäkringskassan börjar handlägga ärenden först i augusti 2020 kan arbetsgivaren bevilja tjänstledighet utan lön i väntan på beslut från försäkringskassan.

Tjänstledig utan lön är valbar både för medarbetare och chefer i självservice.

När frånvaron beviljas som riskgrupp av försäkringskassan ska frånvaro vara semesterlönegrundande i 180 dagar, ingen ersättning från arbetsgivaren ska utges.

Till detta ska man använda sig av frånvaroorsak ”Sjukdom 0% lön” (SjukFK)

Då denna orsaken inte ligger valbar för varken medarbetare eller chef måste man inkomma med en rättelseblankett till HR-servicecenter som korrigerar frånvaron enligt underlaget.

Avbryt

Lämna en kommentar

FAQ