Från årsskiftet införs nya skatteregler – arbetsgivardeklaration på individnivå, AGI

Från årsskiftet 2019 införs nya skatteregler som gäller arbetsgivardeklaration på individnivå, AGI. Bland annat innebär det att din arbetsgivare måste rapportera din lön, förmån och avdragen skatt varje månad till Skatteverket. Som det är i dag är det först när de årliga kontrolluppgifterna lämnas in som uppgifterna kopplas till en individ.

I och med att de nya reglerna införs blir det extra viktigt för dig att i god tid meddela och registrera allt som påverkar din löneutbetalning. Detta så att uppgifterna till Skatteverket blir rätt från början. I februari kommer Skatteverket att öppna upp en ny tjänst så att du via Mina sidor kan se dina uppgifter.

Läs mer om arbetsgivardeklaration på individnivå på skatteverket.se.

Avbryt

Lämna en kommentar

FAQ