HR-servicecenter får en tagline – lön och pension

I samråd med samverkande kommuner får nu HR-servicecenter en tagline – lön och pension. Syftet är att tydliggöra HR-servicecenters uppdrag för dig som är chef och medarbetare. I och med detta har vi uppdaterat våra mallar och inom kort kommer hrservicecenter.se att uppdateras och bredvid Familjen Helsingborgs logotype kommer texten:

HR-servicecenter
Lön · Pension

Avbryt

Lämna en kommentar

FAQ