Karensavdrag ersätter karensdag – systemlösning dröjer

Från och med 1 januari 2019 införs karensavdrag vid sjukdom istället för karensdag. Det nya karensavdraget blir mer rättvist då beräkningen för avdraget blir lika för alla. De nya reglerna innebär att lönesystemet måste uppdateras för att beräkningarna ska bli rätt. Leverantören har nu lämnat besked att en systemlösning kommer på att vara på plats först efter lönekörningen i januari.

I och med att systemlösningen dröjer kommer systemet att beräkna karensdag som tidigare även under januari. För dig som inte får rätt avdrag till januarilönen kommer detta att korrigeras till din lön i februari.

Läs mer om karensavdrag på Försäkringskassans webbplats.

Avbryt

Lämna en kommentar

FAQ