Nu genomför HR-servicecenter en nöjd kund index undersökning, NKI 2021

HR-servicecenter erbjuder dig som chef och chefsstöd stöd i frågor som gäller löne- och pensionsadministration. För att utveckla kvaliteten på den service vi erbjuder dig har vi tagit fram en enkät. Det tar bara några minuter att svara på den och vi hoppas du vill bidra med dina svar.

Enkäten är öppen från den 6 december till och med den 15 december och du som chef och chefsstöd kommer att få enkäten skickad till dig via ett mail från den kommun som är din arbetsgivare.

Om du vill veta mer eller har några synpunkter är du välkommen att höra av dig till Carl Gustaf Suwe, HR-servicecenterchef, carl-gustaf.suwe@helsingborg.se.

Tack på förhand för din medverkan.

Avbryt

Lämna en kommentar

FAQ