Nyheter i Personec P, självservice efter höstens uppgradering

I oktober och november är det dags för höstens uppgradering av Personec P, självservice. I denna uppgradering sker några förändringar i hur vi registrerar och rapporterar i systemet. Här kan  du läsa om de nyheter som sker för dig som medarbetare och för dig som chef eller chefsstöd.

När uppgraderingen sker är systemet stängt. Uppgradering sker följande datum:

 • Båstads kommun 8/11
 • Helsingborgs stad 11-12/11
 • Höganäs kommun 30/10
 • Svalövs kommun 14/11
 • Åstorps kommun 15/11
 • Ängelholms kommun 5-6/11

Nyhet – Medarbetare

Resor/Traktamente och Utlägg

 • Rapportera belopp i utlägg under Resor
  Fält för att fylla i antal och á-pris för dina utlägg försvinner. Kvar är fältet för belopp.
 • Rimlighetskontroll av utlägg i Resor
  En rimlighetskontroll av utlägg inför i funktionen Resor. Exempel: Om du rapporterar ett parkeringskvitto på mer än 1 000 kronor får du en varning om att beloppet är högt. Är beloppet felaktigt justerar du det om det är korrekt klickar du på OK.

Kontroll av obeviljad frånvaro

Om du rapporterar in frånvaro i kalendern när det redan finns en obeviljad frånvaro för samma tidpunkt visas en varningsruta.

Gör så här:
Gå tillbaka och ändra datum på frånvaron
eller
fortsätt genom att klicka OK och gå till den tidigare inrapporterade frånvaron och ändra tidpunkt.

För ferie- och uppehållsanställda
Tjänstledighet del av dag – Tim/dag och Omfattning

När du som är ferie- eller uppehållsanställd ska rapportera in tjänstledighet för del av dag i kalendern fyller du i :

 • Tim/dag (alltså hur många timmar du varit tjänstledig)
  samt
 • Omfattning (hur många procent av dagens arbetstimmar du varit tjänstledig).

Exempel: 2 timmars tjänstledighet fylls i i fältet Tim/dag. I fältet Omfattning räknar du ut hur många procent av din arbetstid du varit tjänstledig: 2 timmars tjänstledighet delat på 7 timmars arbetsdag = 29%.

Fälten klocka from och klocka tom tas bort vid rapportering av tider. Efter uppgraderingen gör du rapportering enligt ovan. Anledningen till att fälten tas bort är för att din sysselsättningsgrad och ferie/uppehållslön ska bli rätt.

Nyhet – Chef/Chefsstöd

Nytt utseende i Beslut – Ny, ändra eller ta bort

Funktionen Beslut får ett nytt utseende för registrering, ändring, ta bort avvikande tjänstgöring, frånvaro, turbyte, placering och tillägg och avdrag.

Ändring av Ny post
Tidigare visades knappen Ny post när du sökte fram fram en person i listan över anställda. Knappen ersätts med en ny flik Ny frånvaro/Ny avvikande tjänstgöring.

När du ska ändra en post, till exempel Ändra frånvaro, kommer den att öppnas i en flik.

Genväg till Tidutvärdering

Efter uppgradering går det att se tidutvärdering direkt under Beslut – Avvikande tjänstgöring, frånvaro, turbyte och placering. Om du rapporterar in till exempel frånvaro för en medarbetare kan du i beslutsbilden ta fram tidutvärdering. Tidutvärderingen ger en överblick över månadens arbetstid och här kan du kontrollera så att tiderna ser rätt ut.

Kontroll av obeviljad frånvaro

Om du som chef/chefsstöd ska rapportera in frånvaro för en anställd när det redan finns en obeviljad frånvaro för samma tidpunkt visas en varningsruta.

Gör så här:
Gå tillbaka och ändra datum på frånvaron
eller
fortsätt genom att klicka OK och gå till den tidigare registrerade frånvaron och ändra tidpunkt.

I frånvarolistan under Beslut samtliga visas poster som kolliderar med röd text. När du väljer raden visas en ruta med de poster som ligger dubbelt, öppna frånvaroposten för korrigering.

Uttag av semester föregående år – Varning

När en medarbetare tar ut semester

 • för föregående semesterår
 • efter semesteromställning (efter januarilönen)

visas en signal vid beviljande av posten för arbetsledaren.

HR-servicecenter kommer att korrigera antalet sparade semesterdagar som skapats vid semesteromställningen och du som chef behöver inte göra någon korrigering.

Avbryt

Lämna en kommentar

FAQ