Nyheter vid uppgradering av självservice under hösten 2021

Nu är det dags för hösten uppgradering av Personec P, självservice. Uppgraderingen kommer att ske vid olika tidpunkter för våra samverkande kommuner. Nedan hittar du förändringarna som gäller för dig som chef och chefsstöd och medarbetare.

För medarbetare

Omfattning visas för alla poster på lönespecifikationen

Lönespecifikationen har tidigare visat omfattning på frånvaroposter. En nyhet i denna versionen är att omfattning kommer att visas på fler poster.

Till exempel kommer omfattningen eller sysselsättningsgraden på din anställning att visas vid månadslönen.

För chef och chefsstöd

Person- och anställningsbilderna är nu responsiva

En översyn av Person- och Anställningsbilderna är gjord så att sidorna ska anpassa sig bättre till olika skärmstorlekar. Detta gör att det blir lättare för dig som arbetar i självservice på till exempel en mobiltelefon eller surfplatta.

Delegation

I de kommuner där du som chef eller chefsstöd har möjlighet att delegera din behörighet till en annan användare har delegationssidan blivit uppdaterad.

För funktionerna som gäller att Tillstyrka poster har dessa nu fått ett tydligare namn. En annan nyhet är att när du klickar i en funktion med Bevilja så blir även knappen för att Tillstyrka automatiskt aktiverad. Tidigare kunde detta skapa problem om man bara valde att delegera Bevilja men inte Tillstyrka.

Före:

Efter:

Spara organisationer som favoriter

Som chef eller chefsstöd kan du nu spara organisationer som favoriter under Beslut: Avvikande tjänstgöring, Frånvaro, Placering, Tillägg/Avdrag, Resor och Samtliga. Detta kan vara en bra funktion om du ofta lägger avvikande organisation på till exempel en timanställd under Avvikande tjänstgöring.

Exempel:

Du som chef eller chefsstöd går in för att skapa en Ny frånvaro och klickar på Nytt konto.

När du har valt in en organisation under Välj org läggs organisationen automatiskt till i favoritlistan som du hittar under stjärnan.

Nästa gång du vill rapportera en avvikande organisation klickar du på stjärnan och härifrån når du då din favoritlista.

Du väljer sedan organisation från listan genom att välja den och sedan klickar på Använd.
Vill du ta bort organisationen från din favoritlista klickar du på krysset.

Avbryt

Lämna en kommentar

FAQ