Nyheter vid uppgradering av självservice under hösten 2022

Nu är det dags för höstens uppgradering av Personec P, självservice. Uppgraderingen kommer att ske vid olika tidpunkter för våra samverkande kommuner. Förändringarna i denna version påverkar främst medarbetarrollen och de funktioner du hittar i kalendern i självservice.

Nyheter

Lönespecifikation – Skatt och Semestersaldo

På lönespecifikationen i Självservice hittar du nu information om din skattetabell och ditt saldo för semesterdagar och semestertimmar.

  • Skattetabellen visas när du har valt en verkställd löneutbetalning
  • Semestersaldona visas om du väljer den senast verkställda lönespecifikationen

Kalendern – Sök arbetsplats

Funktionen Sök arbetsplats när du vill rapportera en ny Avvikande tjänstgöring, Frånvaro, nytt Tillägg/Avdrag, samt Bunden tid och Aktiv tid har fått ett nytt utseende och ny funktionalitet. När du vill söka fram en arbetsplats anger du minst tre tecken i fältet Sök arbetsplats.

I fältet kan du även välja in en eller ta bort en favoritmarkering av en arbetsplats genom att klicka på stjärnan framöver den framsökta arbetsplatsens namn. Favoriter visas högst upp i listan när du söker fram din arbetsplats. Du kan även öppna listan med favoriter genom att klicka på pilen till höger.

För att tömma sökresultatet klickar du på Kryss.

Kalendern – Lägg till ny aktivitet

När du vill lägga till en ny aktivitet (till exempel rapportera en frånvaro) i kalendern kan du göra detta genom att klicka på knappen ”Lägg till ny aktivitet” eller genom att klicka i kalendern på den dag (eller plustecknet) där du vill lägga in aktiviteten.

Tidigare har du inte haft möjlighet att lägga till Bunden tid, Aktiv tid, Tillägg/Avdrag eller en Flexregistrering när du klickat i kalendern, utan har behövt använda knappen Lägg till ny aktivitet. Detta är nu ändrat så att du får upp samma bild, med samtliga val, under både knappen Lägg till ny aktivitet och när du klickar på en dag i kalendern.

Du hittar även en förklarande text till vad du kan göra under de olika valen genom att föra musen över fältet.

Kalendern – Lägg till meddelande

Utseendet för när du vill lägga till ett meddelande när du rapporterar en ny frånvaro, avvikande tjänstgöring eller ett Tillägg/Avdrag har förändrats. Du kan nu skriva ditt meddelande direkt i fältet Lägg till meddelande där du rapporterar din post.

Kalendern – Hjälptext vid rapportering av frånvaro

När du som medarbetare ska registrera en frånvaro i kalendern finns det nu en ny ikon där du hittar vidare information om frånvaroorsaken genom att bli länkad till HR-servicecenters guider.

Avbryt

Lämna en kommentar

FAQ