Nyheter vid uppgradering av självservice under våren 2022

Nu är det dags för vårens uppgradering av Personec P, självservice. Uppgraderingen kommer att ske vid olika tidpunkter för våra samverkande kommuner. Nedan hittar du förändringarna som gäller för dig som chef och chefsstöd och medarbetare.

Nyheter för medarbetare

Frånvaro hel dag

När du rapporterar en ny frånvaro i kalendern finns nu ett nytt val – Hel dag.

Bockar du i detta val så släcks rutorna för klockslag under start och slut och du rapporterar bara datum. Har du haft en frånvaro hela dagen ska du i de allra flesta fall inte rapportera klockslag utan tiderna hämtas istället från ditt schema.

Korrigering av flexregistreringar för avslutad flexanställning

Medarbetare kan inte längre korrigera flexregistreringar när en överflytt av saldot gjorts till en annan befattning eller när det skapats en utbetalning av flexsaldot. I detta fall kommer en varning Datum periodavstämt på samma vis som när du har rapporterat dina flexregisteringar för sent och periodens/månadens flexsaldo redan är avstämt.

Chef och chefsstöd

Direktlänkar vid rapports framsökta poster

Till denna version har de flesta rapporter du som chef eller chefsstöd kan ta fram fått en ny kolumn när resultatet visas. Kolumnen innehåller en lista med direktlänkar till olika funktioner i självservice som till exempel Person, Anställning, Frånvaro och Lönespecifikation. Detta innebär att du enkelt kan leta dig vidare till att till exempel uppdatera en post under Avvikande tjänstgöring för personen du valt i rapporten.

Notera: När du som chef eller chefsstöd tagit fram en rapport och sedan klickar på någon av de nya länkarna (Frånvaro, Tillägg/Avdrag, Turbyte, Avvikande tjänstgöring, Placering, Resa, Lönespecifikation, Tidutvärdering) så kan det ibland bli så att fältet Anställd inte visas eller att det inte innehåller något värde/någon person på de bilder man kommer till i länken. För att åtgärda detta problemet kan du välja en lägre organisationsnivå under Organisation eller via rapportens urval Välj org och sedan söka fram resultatet igen.

Ny Rapport – Frånvarosammanställning anställd

För chef och chefsstöd finns det en ny rapporttyp under Rapporter – Frånvaro som heter Frånvarosammanställning anställd. Genom denna kan du som chef eller chefsstöd ta fram all frånvaro för en medarbetares alla anställningar som du har behörighet till att se.

Gå in under rapporter och välj Frånvaro.

Under rapporttyp hittar du nu typen Frånvarosammanställning anställd. Välj därefter anställd och klicka på Skapa rapport.

Du får nu upp en rapport över all frånvaro medarbetaren har rapporterat på de anställningar som du har behörighet till att se.

Avbryt

Lämna en kommentar

FAQ