God Jul och Gott nytt år önskar HR-servicecenter

Tack för ett gott samarbete under det gångna året!
Nu blickar vi framåt inför ett spännande 2023!

Vi på HR-servicecenter vill önska en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År till alla medarbetare, chefer och specialister ute i våra samverkande kommuner.

FAQ