HR-servicecenter mäter årligen hur våra kunder upplever vår service genom en enkät (kundnöjdhetsindex, NKI).

HR-servicecenter har sedan 2018 ett mål om att nå ett NKI index på 4.0 (1-5). Sedan målet sattes har varje undersökning visat på en tydlig positiv utveckling. Det är nu glädjande att den senaste undersökningen visar ett index på 4.0.

Vi har alltid varit stolta för vår support, både att vi har en hög lösningsgrad och hög tillgänglighet. Genom NKI undersökningen får vi underlag om hur vi kan utveckla oss och fortsätta utvecklingen att ge en bra support med god tillgänglighet

säger Calle Suwe, HR-servicecenterchef.

Sedan den 1 mars 2020 har Klippans kommun ingått samverkan i HR-servicecenter avseende lön-och pensionsadministration. I slutet av året summerar Stefan Christiansson, HR-chef i Klippans kommun samverkan under första året.

Samverkan med HR-servicecenter har gått över förväntan, vi är mycket nöjda med samarbetet och den service vi får. För en mindre kommun med en liten lönefunktion är vi sårbara, detta behöver vi inte fundera över längre” säger Stefan Christianson, HR-chef i Klippans kommun.

Från HR-servicecenter vill ledningen betona att framgången i samverkan till stor del beror på att Klippans chefer, personalhandläggare och HR-avdelningen aktivt bidragit till en god samverkan, både vid implementeringen av uppdraget och i det löpande arbetet i den gemensamma löneadministrationen.

Välkommen till vår nya startsida

Vi har utvecklat vår startsida här på hrservicecenter.se och hoppas på att denna kan göra ditt besök här på vår hemsida lite trevligare.

På startsidan hittar du nya puffar som guidar dig till nyheter och guider som berör dig som chef eller medarbetare. Under respektive meny för Medarbetare och Chef kommer du alltså framöver hitta de uppdateringar och nyheter kring till exempel Självservice/Personec P, utbildningar och guider som är anpassade för dig i ditt uppdrag.

Du hittar också ett nytt nyhetsflöde direkt på startsidan där vi kommer att uppdatera dig om HR-servicecenters arbete och utveckling och även publicera nyheter som också kan vara av intresse för andra besökare än för dig i din roll som medarbetare eller chef.

Våra guider hittar du givetvis precis som vanligt på samma ställe som tidigare under fliken Guider under respektive meny för Chef och Medarbetare.