Efter beslut från regeringen kan de som ingår i en riskgrupp (covid-19) och inte kan utföra sitt arbete söka förebyggande sjukpenning hos försäkringskassan.

Praktisk hantering
Då försäkringskassan börjar handlägga ärenden först i augusti 2020 kan arbetsgivaren bevilja tjänstledighet utan lön i väntan på beslut från försäkringskassan.

Tjänstledig utan lön är valbar både för medarbetare och chefer i självservice.

När frånvaron beviljas som riskgrupp av försäkringskassan ska frånvaro vara semesterlönegrundande i 180 dagar, ingen ersättning från arbetsgivaren ska utges.

Till detta ska man använda sig av frånvaroorsak ”Sjukdom 0% lön” (SjukFK)

Då denna orsaken inte ligger valbar för varken medarbetare eller chef måste man inkomma med en rättelseblankett till HR-servicecenter som korrigerar frånvaron enligt underlaget.

Under hösten erbjuder HR-servicecenter utbildning i hur du som chef eller chefsstöd registrerar och hanterar schema i Personec P, självservice. Aktuella utbildningstillfällen är den 31 augusti, 28 september, 29 oktober och 30 november. Max antal deltagare per utbildningstillfällen är 8 personer och det är först till kvarn som gäller.

Läs mer om aktuella utbildningstillfällen och anmälningsformulär.

Uppgraderingen av Personec P, självservice, som genomfördes i april/maj innehöll en rättning vilken innebar att korrekt omfattning sätts på en tillsvidare-post när det finns en framtida partiell frånvaro. Leverantören har nu meddelat att denna rättning inte fungerar fullt ut.

Bland annat kan det bli felaktig omfattning när det finns flera framtida frånvaroposter och frånvaro läggs in eller ändras. I dagsläget är uppmaningen att kontrollera omfattningen när en frånvaro läggs in eller ändras och det samtidigt finns framtida partiell frånvaro.

Besked från leverantören är att en ny rättning är planerad till hösten.

I början av juni kommer det genomföras en uppgradering av Personec P, självservice. När detta sker är systemet stängt.

Följande tider gäller för respektive kommun

 • Båstads kommun: 9 juni, förmiddag
 • Helsingborgs stad: 9 juni, förmiddag
 • Höganäs kommun: 2 juni
 • Klippans kommun: 9 juni, eftermiddag
 • Svalövs kommun: 11 juni, eftermiddag
 • Åstorps kommun: 11 juni, eftermiddag
 • Ängelholms kommun: 11 juni, förmiddag

I och med vårens uppgradering av Personec P, självservice, har det framkommit att informationssignal 1799 ibland visas när den inte ska. Visma arbetar för att snabbt lösa problemet och enligt dem påverkas inte registreringen av posten utan är endast en varning.

Exempel när informationssignal 1799 visas felaktigt
Tillstyrkt post som ska beviljas och lönen för april är verkställd:
Signalen uppkommer felaktigt vid attest av tjänstgöring i april som ska ingå i verkställande lön i maj. Felet kommer inte om posten avser innevarande månad det vill säga maj.

Vårens uppgradering av Personec P, självservice, håller på att genomföras på samtliga samverkande kommuners system. Om du efter uppgraderingen upplever att du har problem med att logga in eller annat som avviker behöver du ta bort cookies och rensa minnet/cachen i din webbläsaren.

Gör så här om du använder Internet Explorer:

 • Öppna webbläsaren.
 • Klicka på kugghjulet/Verktyg uppe till höger.
 • Välj Internetalternativ.
 • Under fliken Allmänt och rubriken Webbhistorik välj Ta bort.
 • Stäng ner webbläsaren och testa sedan igen.

Det går också att göra så här:

 • Öppna webbläsaren.
 • Tryck F12 för att få upp ett ett fönster nere i webbläsaren.
 • Klicka på Nätverk.
 • Klicka på Rensa cache.
 • Stäng ner webbläsaren och testa sedan igen.

Gör så här om du använder Google Chrome:

 • Öppna webbläsaren.
 • Tryck ner tangenterna Ctrl + H.
 • Klicka på Rensa webbinformation.

 • Bocka i Cookies och Cachade bilder och filer.
 • Klicka sedan på Rensa data.
 • Stäng ner webbläsaren och testa igen.

Gör så här om du använder Microsoft Edge

 • Öppna webbläsaren.
 • Klicka på de tre prickarna uppe till höger.
 • Välj Historik.

 • Klicka på Rensa historik.

Klicka på Radera.

 • Stäng webbläsaren och testa sedan igen.

Gör så här om du använder Safari på iPhone eller iPad

 • Gå in på Inställningar i mobilen eller i iPad:en.
 • Scrolla ner och klicka på Safari.
 • Scrolla ner och klicka på Rensa historik och webbplatsdata.
 • Klicka på Rensa historik och data.

Om du inte önskar rensa historiken går du till Inställningar –  SafariAvancerat (längst ned) – Webbplatsdata och därefter Ta bort alla webbplatsdata.

Gör så här om du använder Chrome på Android

 • Gå in i appen Chrome på din mobil eller surfplatta.
 • Tryck på Mer och sedan Historik.
 • Tryck därefter på Rensa webbinformation.
 • Bredvid Tidsintervall väljer du Genom tiderna.

Du behöver inte ha ta bort historiken men cache och cookies måste vara ibockade.

 • Tryck på Rensa data.

Nu är det dags för vårens uppgradering av Personec P, självservice. Uppgraderingen kommer att ske vid olika tidpunkter för våra samverkande kommuner.

En stor nyhet med vårens uppgradering är att strukturen ändras på webben som presenterar Personec P, självservice. Några nya funktioner införs och vissa moduler blir uppdaterade med nya funktioner som till exempel bifoga fil till en reseräkning.

Nyheter för dig som chef eller chefsstöd

Nyheter för dig som chef eller chefsstöd efter uppgradering är

 • Nytt utseende och struktur
  Hitta undermenyer och bevilja/besluta poster
  Tillbaka till startsidan
  Bokmärken
 • Bifoga fil till en reseräkning
 • Exporter av rapporter till Excel
 • Visning av frånvaro i Bemanningsöversikten
 • Beräkning månaden ut och Kvot från anställning i frånvarolistan
 • Beslutsfunktionalitet Beslut – Frånvaro
 • Beslutsfunktionalitet Beslut – Tillägg & Avdrag
 • Omfattning vid partiell frånvaro och samtidig tillsvidare frånvaro

Läs mer om vad nyheterna innebär och hur du registrerar i Personec P, självservice, på sidan Guider för chef under rubriken Nyheter i Personec P, självservice, efter uppgradering i april och maj.

Nyhet för dig som medarbetare

När Personec P, självservice är uppgraderad kan du som medarbetare bifoga en bilaga till en reseräkning.

 • Nytt utseende och struktur
  Tillbaka till startsidan
  Bokmärken
 • Bifoga fil till en reseräkning

Läs mer om vad nyheterna innebär och hur du bifogar en bilaga på sidan Guider för medarbetare under rubriken Nyheter i Personec P, självservice, efter uppgradering i april och maj.

Tidpunkt för uppgradering

Kommun Datum Klockaslag
Båstads kommun 29 april 12:00-17:00
Helsingborgs stad 6 maj  8:00-17:00
Höganäs kommun 6 maj  8:00-17:00
Klippans kommun 5 maj  8:00-13:00
Svalövs kommun 28 april 12:00-17:00
Åstorps kommun 28 april  8:00-13:00
Ängelholms kommun 7 maj  8:00-13:00

Med anledning av coronaviruset har regeringen tagit beslut att tillfälligt slopa karensen. För dig som medarbetare registrerar du som vanligt frånvaron i systemet som kommer att dra ett karensavdrag. Därefter ansöker du om ersättning för karens hos forsakringskassan.se.

I ansökan ska du bland annat uppge organisationsnummer till din arbetsgivare. Organisationsnummer hittar du på ditt intranät eller så frågar du din chef. Försäkringskassan ersätter dig med ett schablonbelopp på 700 kronor före skatt.

Leverantören av Personec P, självservice, arbetar aktivt för att utveckla systemet. Det leder till att systemet uppgraderas några gånger om året. Nu är datum bestämda för vårens uppgradering. När uppgraderingen sker är systemet stängt.

Uppgradering, systemet är stängt:

Båstad: 29 april klockan 12:00-17:00
Helsingborg: 6 maj klockan 8:00-17:00
Höganäs: 6 maj klockan 8:00-17:00
Klippan: 5 maj klockan 8:00-13:00
Svalöv: 28 april klockan 12:00-17:00
Åstorp: 28 april klockan 8:00-13:00
Ängelholm: 7 maj klockan 8:00-13:00

I år infaller den 6 juni på en lördag. De anställda som har rätt till kompensation får en extra ledig dag. Det kommer att finnas en specifik frånvaroorsak i Personec P, självservice, vid ansökan om frånvaro ”Ledig m lön – 6 juni = ledig”. Denna finns tillgänglig från och med 1 juni.

Om du är osäker på om du omfattas av kompensationen vänder du dig till din närmsta chef.