Ibland kan det vara svårt att veta när en viss typ av helgarbetstid ska användas vid schemaregistrering. Nu har vi uppdaterat guiden schema med när du ska använda en specifik typ av helgarbetstid. I avsnittet väljer du den kommun du arbetar i för att se vad som gäller för dig.

Här finns guiden schema.

Under hösten erbjuder HR-servicecenter utbildning i hur du som chef eller chefsstöd registrerar och hanterar schema i Personec P, självservice. Aktuella utbildningstillfällen är den 25 september, 23 oktober, 26 november och 20 december. Max antal deltagare per utbildningstillfällen är 8 personer och det är först till kvarn som gäller.

Läs mer om aktuella utbildningstillfällen och anmälningsformulär.

Välkommen att kontakta HR-servicecenters support i frågor som gäller din lön/medarbetarens lön eller frågor som gäller din tjänstepension.

Via telefon
042-10 20 00
Telefontid är vardagar klockan 8:00-17:00. Dag innan röd dag är telefontiden klockan 8:00-12:00.

Via mejl – för dig som är medarbetare
hrservicecenter@helsingborg.se

Via ärendehanteringssystem – för dig som är chef eller chefsstöd
HR-servicecenters helpdesk

Mer information finner du på fliken Kontakt – Ärende.

Från och med den 1 juni 2019 gäller SLA 1.0 mellan HR-servicecenter och samverkande kommuner. Ett Service Level Agreement, SLA, är ett dokument som beskriver servicenivåöverenskommelser. I SLA 1.0 ser du vad HR-servicecenter, samverkande kommuner, chef och chefsstöd ansvarar för inom området lönerelaterade tjänster.

Syftet med att införa detta SLA är att skapa en tydlighet i vem som gör vad och vilka förväntningar  som gäller i leverans till och från HR-servicecenter. Målet är att förbättra kvalitén, effektivisera och skapa ett enhetligt arbetssätt. SLA 1.0 kommer att revideras och kompletteras under hösten.

Här kan du läsa mer om SLA 1.0 och här hittar du också dokumentet.

I april genomförs en uppgradering av Personec P, självservice. Efter uppgraderingen är genomförd sker följande förändring för dig som är medarbetare:

Nytt utseende på brickor

Brickorna som visas vid inloggning och gäller för till exempel flex, anställning och frånvaro får nytt utseende.

Bricka – Kommande frånvaro

Brickan Kommande frånvaro kommer att få fungera på ett annat sätt. Sorteringen ändras så att den närmst kommande frånvaron presenteras överst. Brickan kommer inte längre att visa obeviljad frånvaro. Den visas istället i en ny bricka.

Ny bricka – för ej behandlade poster

I den nya brickan för ej behandlade poster visas avvikande tjänstgöring, frånvaro, turbyten, placering, reseräkningar och tillägg/avdrag som inte är beviljat av din chef. Här visas alla poster som gäller två månader bakåt i tiden och alla poster framåt i tiden.

Det går att klicka på varje ruta i brickan för att få mer information. Till exempel Frånvaro som leder till frånvaroöversikten där du hittar alla dina frånvaroposter.

Kompsaldot visas i Lägg till ny frånvaro

När du via Lägg till ny frånvaro väljer Kompledig i orsaksmenyn får du nu upp ditt kompsaldo längst ner i rapporteringsrutan. Du hittar även kompsaldot på samma vis under Lägg till ny aktivitet – Tillägg/Avdrag.

Om det saknas timmar eller om du ligger minus i kompsaldot visas texten i rött. När det finns timmar att ta ut i kompledighet är texten svart.

Antalet i saldot innehåller: Komp-acken och eventuell beviljad och inte beviljad frånvaro med orsaken Kompledig. Saldot visar hur ditt kompsaldo ser ut innan din nya kompledighet.

I april genomförs en uppgradering av Personec P, självservice. Efter uppgraderingen är genomförd sker följande förändring för dig som är chef eller chefsstöd:

Översiktsrapport: Flexsaldo samt total summering under Rapporter – Mer- och övertid

Under Rapporter & Utdata hittar du som chef/chefsstöd en Mer- och övertidrapport. Om du söker per anställning, det vill säga Rapporttyp Anställning finns nu en ruta som heter Inkludera flexsaldo och summor för mertid, övertid och jour. Om du bockar i rutan visas även aktuellt flexsaldo per anställning i rapporten samt en totalsumma över ditt sökurvals/vald organisations saldon.

Leverantören av Personec P, självservice, arbetar aktivt för att utveckla systemet. Det leder till att systemet uppgraderas några gånger om året. Nästa uppgradering är planerad att genomföras i april och när det sker är systemet stängt.

Tidpunkt för uppgradering, systemet är stängt:

  • Båstads kommun: 12 april, klockan 8:00 – 12:15
  • Helsingborgs stad: 11 april, preliminärt hela dagen
  • Höganäs kommun: 9 april, klockan 8:00 – 17:00
  • Svalöv: 12 april, klockan 13:00 – 18:00
  • Åstorps kommun: 10 april, klockan 12:15 – 17:00
  • Ängelholms kommun: 10 april, klocka 8:00 – 17:00

Försvarets radioanstalt och Åklagarmyndighet har upptäckt allvarliga säkerhetsbrister i ett lönesystem som används av myndigheter, kommuner och regioner i Sverige. Det aktuella lönesystemet är inte det system som HR-servicecenters samverkande kommuner använder och som HR-servicecenter ger support i. Lönesystemet som våra samverkande kommuner använder är Personec P, självservice.

HR-servicecenter ger också stöd och support till HASAB som använder lönesystemet Agda. Detta är inte heller ett system som granskas.

HR-servicecenters samverkande kommuner är Båstads kommun, Helsingborgs stad, Höganäs kommun, Svalövs kommun, Åstorps kommun och Ängelholms kommun.

I samråd med samverkande kommuner får nu HR-servicecenter en tagline – lön och pension. Syftet är att tydliggöra HR-servicecenters uppdrag för dig som är chef och medarbetare. I och med detta har vi uppdaterat våra mallar och inom kort kommer hrservicecenter.se att uppdateras och bredvid Familjen Helsingborgs logotype kommer texten:

HR-servicecenter
Lön · Pension