Från och med september ansluter Marianne Malm och Anne Petäjäjärvi Johansson ägarrådet för HR-servicecenter. Marianne är ny HR-direktör i Ängelholm och Anne ny HR-chef i Höganäs. Pernilla Gedda som tidigare var HR-chef i Ängelholm tillträder rollen som HR-chef i Klippan. Hon var tidigare ledamot för Ängelholm och fortsätter nu som ledamot för Klippan.

Perstorps kommun har nu tagit beslut om att teckna ett samverkansavtal med Helsingborgs stad för anslutning till HR-servicecenter. Det blir den åttonde kommunen inom Familjen Helsingborg som ansluter sig till samverkan inom löne- och pensionsadministration.

Det pågår en ständig utveckling av samarbeten inom Familjen Helsingborg. Ett samarbete som varit verksamt i över sex år är den gemensamma funktionen HR-servicecenter – lön och pension. I dagsläget hanteras cirka 27 000 löner per månad för kommunerna; Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Svalöv, Åstorp och Ängelholm. Med Perstorps kommuns anslutning kommer antalet löner stiga till ca 28 000 löner per månad.

Ett av syftena med samverkan är att minska sårbarheten för den enskilda kommunen. Det gemensamma samarbetet ger också en stordriftsfördel med ökad kvalitetssäkring och kostnadseffektivitet.

– Vi ser fram emot att hantera Perstorps kommuns löner och pension. Det är en del i HR-servicecenters uppdrag att bidra till Familjen Helsingborgs resa att möta de utmaningar som kommunerna står inför när efterfrågan på välfärdstjänster kommer att öka, säger Carl Gustaf Suwe, HR-servicecenterchef.

Fakta HR-servicecenter

Nuvarande samverkanspartners är kommunala bolag och kommunerna; Båstad, Helsingborg, Höganäs, Svalöv, Klippan, Åstorp och Ängelholm. I dagsläget hanterar HR-servicecenter cirka 27 000 löner per månad. 2020 hanterades drygt 24 000 anställningsavtal och cirka 8 000 intyg. Supporten handlägger drygt 3 000 samtal och 4 000 ärenden per månad från medarbetare, chefer, specialister, myndigheter och andra intressenter. Andelen supportärenden som löses inom 15 minuter är i genomsnitt 86 procent.

För mer information

Carl Gustaf Suwe – HR-servicecenterchef
073-422 19 90 – carl-gustaf.suwe@helsingborg.se

HR-servicecenter mäter årligen hur våra kunder upplever vår service genom en enkät (kundnöjdhetsindex, NKI).

HR-servicecenter har sedan 2018 ett mål om att nå ett NKI index på 4.0 (1-5). Sedan målet sattes har varje undersökning visat på en tydlig positiv utveckling. Det är nu glädjande att den senaste undersökningen visar ett index på 4.0.

Vi har alltid varit stolta för vår support, både att vi har en hög lösningsgrad och hög tillgänglighet. Genom NKI undersökningen får vi underlag om hur vi kan utveckla oss och fortsätta utvecklingen att ge en bra support med god tillgänglighet

säger Calle Suwe, HR-servicecenterchef.

Sedan den 1 mars 2020 har Klippans kommun ingått samverkan i HR-servicecenter avseende lön-och pensionsadministration. I slutet av året summerar Stefan Christiansson, HR-chef i Klippans kommun samverkan under första året.

Samverkan med HR-servicecenter har gått över förväntan, vi är mycket nöjda med samarbetet och den service vi får. För en mindre kommun med en liten lönefunktion är vi sårbara, detta behöver vi inte fundera över längre” säger Stefan Christianson, HR-chef i Klippans kommun.

Från HR-servicecenter vill ledningen betona att framgången i samverkan till stor del beror på att Klippans chefer, personalhandläggare och HR-avdelningen aktivt bidragit till en god samverkan, både vid implementeringen av uppdraget och i det löpande arbetet i den gemensamma löneadministrationen.

Välkommen till vår nya startsida

Vi har utvecklat vår startsida här på hrservicecenter.se och hoppas på att denna kan göra ditt besök här på vår hemsida lite trevligare.

På startsidan hittar du nya puffar som guidar dig till nyheter och guider som berör dig som chef eller medarbetare. Under respektive meny för Medarbetare och Chef kommer du alltså framöver hitta de uppdateringar och nyheter kring till exempel Självservice/Personec P, utbildningar och guider som är anpassade för dig i ditt uppdrag.

Du hittar också ett nytt nyhetsflöde direkt på startsidan där vi kommer att uppdatera dig om HR-servicecenters arbete och utveckling och även publicera nyheter som också kan vara av intresse för andra besökare än för dig i din roll som medarbetare eller chef.

Våra guider hittar du givetvis precis som vanligt på samma ställe som tidigare under fliken Guider under respektive meny för Chef och Medarbetare.