HR-servicecenter får ny samverkanspartner – Bjuvs kommun

Bjuvs kommun har nu tagit beslut om att teckna ett samverkansavtal med Helsingborgs stad för anslutning till HR-servicecenter. Det blir den nionde kommunen inom Familjen Helsingborg som ansluter sig till samverkan inom löne- och pensionsadministration.

HR-servicecenter bildades i mars 2014 av sex kommuner inom dåvarande Skåne Nordväst, idag Familjen Helsingborg. HR-servicecenters uppdrag är att hantera löneadministration, pensionsadministration och systemförvaltning av samverkande partners lönesystem för att säkerställa effektiva och målgruppsanpassade processer för samverkande kommuner inom Familjen Helsingborg.  När Bjuvs kommun ansluter kommer volymerna på HR-servicecenter totalt uppgå till ca 30 000 lönespecifikationer per månad till ett belopp om drygt 500 miljoner kronor.

Ett av syftena med samverkan är att minska sårbarheten för den enskilda kommunen. Det gemensamma samarbetet ger också en stordriftsfördel med ökad kvalitetssäkring och kostnadseffektivitet.

Vi ser fram emot att tillsammans med Bjuvs kommun samverka inom lön- och pensionsadministration. Det är en del i HR-servicecenters uppdrag att bidra till Familjen Helsingborgs resa att utveckla smarta och effektiva samarbeten som i sin tur ger kostnadseffektivitet för våra samverkanspartners säger Carl Gustaf Suwe, HR-servicecenterchef.

Sårbarheten hos den mindre kommunen var en viktig faktor i vårt beslut, vi ser framemot att samverka med HR-servicecenter och Familjen Helsingborg säger Anna-Lena Hesselroth, HR-chef i Bjuv.

Fakta HR-servicecenter

Nuvarande samverkanspartners är kommunala bolag och kommunerna; Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Perstorp, Svalöv , Åstorp och Ängelholm. I dagsläget hanterar HR-servicecenter drygt 28 000 löner per månad.

För mer information

Carl Gustaf Suwe, HR-servicecenterchef, 073 – 422 19 90, carl-gustaf.suwe@helsingborg.se
Anna-Lena Hesselroth, HR-chef Bjuvs kommun, 070-958 50 53, anna-lena.hesselroth@bjuv.se

FAQ