HR-servicecenter får ny samverkanspartner

Perstorps kommun har nu tagit beslut om att teckna ett samverkansavtal med Helsingborgs stad för anslutning till HR-servicecenter. Det blir den åttonde kommunen inom Familjen Helsingborg som ansluter sig till samverkan inom löne- och pensionsadministration.

Det pågår en ständig utveckling av samarbeten inom Familjen Helsingborg. Ett samarbete som varit verksamt i över sex år är den gemensamma funktionen HR-servicecenter – lön och pension. I dagsläget hanteras cirka 27 000 löner per månad för kommunerna; Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Svalöv, Åstorp och Ängelholm. Med Perstorps kommuns anslutning kommer antalet löner stiga till ca 28 000 löner per månad.

Ett av syftena med samverkan är att minska sårbarheten för den enskilda kommunen. Det gemensamma samarbetet ger också en stordriftsfördel med ökad kvalitetssäkring och kostnadseffektivitet.

– Vi ser fram emot att hantera Perstorps kommuns löner och pension. Det är en del i HR-servicecenters uppdrag att bidra till Familjen Helsingborgs resa att möta de utmaningar som kommunerna står inför när efterfrågan på välfärdstjänster kommer att öka, säger Carl Gustaf Suwe, HR-servicecenterchef.

Fakta HR-servicecenter

Nuvarande samverkanspartners är kommunala bolag och kommunerna; Båstad, Helsingborg, Höganäs, Svalöv, Klippan, Åstorp och Ängelholm. I dagsläget hanterar HR-servicecenter cirka 27 000 löner per månad. 2020 hanterades drygt 24 000 anställningsavtal och cirka 8 000 intyg. Supporten handlägger drygt 3 000 samtal och 4 000 ärenden per månad från medarbetare, chefer, specialister, myndigheter och andra intressenter. Andelen supportärenden som löses inom 15 minuter är i genomsnitt 86 procent.

För mer information

Carl Gustaf Suwe – HR-servicecenterchef
073-422 19 90 – carl-gustaf.suwe@helsingborg.se

FAQ