HR-servicecenter når målet avseende ”Nöjdkundindex 4.0”

HR-servicecenter mäter årligen hur våra kunder upplever vår service genom en enkät (kundnöjdhetsindex, NKI).

HR-servicecenter har sedan 2018 ett mål om att nå ett NKI index på 4.0 (1-5). Sedan målet sattes har varje undersökning visat på en tydlig positiv utveckling. Det är nu glädjande att den senaste undersökningen visar ett index på 4.0.

Vi har alltid varit stolta för vår support, både att vi har en hög lösningsgrad och hög tillgänglighet. Genom NKI undersökningen får vi underlag om hur vi kan utveckla oss och fortsätta utvecklingen att ge en bra support med god tillgänglighet

säger Calle Suwe, HR-servicecenterchef.

FAQ