Klippans kommun summerar första året i samverkan med HR-servicecenter

Sedan den 1 mars 2020 har Klippans kommun ingått samverkan i HR-servicecenter avseende lön-och pensionsadministration. I slutet av året summerar Stefan Christiansson, HR-chef i Klippans kommun samverkan under första året.

Samverkan med HR-servicecenter har gått över förväntan, vi är mycket nöjda med samarbetet och den service vi får. För en mindre kommun med en liten lönefunktion är vi sårbara, detta behöver vi inte fundera över längre” säger Stefan Christianson, HR-chef i Klippans kommun.

Från HR-servicecenter vill ledningen betona att framgången i samverkan till stor del beror på att Klippans chefer, personalhandläggare och HR-avdelningen aktivt bidragit till en god samverkan, både vid implementeringen av uppdraget och i det löpande arbetet i den gemensamma löneadministrationen.

FAQ