NKI 4,0 för HR-servicecenter 2023

Under hösten 2023 har en NKI-undersökning genomförts bland chefer och medarbetare i de samverkande kommunerna. Den visade en liten förbättring jämfört med 2022 års mätning då totalbetyget nådde 4,0 (3,9).

70 procent av dem som svarade på enkäten är chefer och resterande arbetar som chefsstöd. En av tio är nya i sin roll och har jobbat mindre än ett år, medan en av fem har jobbat 15 år eller mer som chef/chefsstöd.

Hela 93 % anser att det är lätt att få kontakt med HR-servicecenter. Däremot visar undersökningen att vi och de samverkande kommunerna kan bli bättre på att förklara exakt vilka tjänster (lön och pension) det är HR-servicecenter utför eftersom 23 % svarade att de inte är säkra på det. En del av förklaringen är förstås att många är nya men även att det inte alltid är glasklart vad som är en fråga för HR-avdelningen i respektive kommun och HR-servicecenter.

Förutom en bekräftelse på att medarbetarna på HR-servicecenter gör ett bra jobb har vi fått värdefull input i fritextfälten på områden där vi kan fortsätta förenkla rutiner och processer. Målet är ju att höja NKI-betyget genom ännu bättre service, vilket bland annat är ett av målen för Optimeringsprojektet.

Fotnot: NKI är en förkortning av Nöjd Kund Index.

FAQ