Nu är avtalet för nytt lönesystem klart

Upphandlingen av nytt lönesystem är slutförd och de nio kommunkoncernerna har tecknat ett nytt avtal med Visma Publitech. Nu inleds arbetat med införandet som kommer att pågå under 2023 och 2024.

Under 2022 inleddes en ny upphandling av lönesystem för nio kommunkoncerner som samverkar inom Familjen Helsingborg. I mars 2023 stod det klart att Visma blir leverantör även framöver. Nu är dessutom avtalen påskrivna.

– Vi har gjort ett omfattande arbete i upphandlingsprojektet där över 60 medarbetare från de samverkande kommunerna samt HR-servicecenter deltagit i behovsanalys, kravställning och utvärdering av de olika leverantörerna. När alla delbetyg räknats samman fick Visma högst poäng, säger Carl-Gustaf Suwe, HR-servicecenterchef.

Redan idag används Vismas lönesystem Personec P i de nio kommunerna och Visma får därmed förnyat förtroende. I upphandlingen ingår även Anställningsguiden som gör det möjligt att skapa digitala anställningsavtal, inklusive digital signering samt en del annan ny funktionalitet.

En stor skillnad i bakgrunden blir övergången från lokal drift (med servrar i Klippan, Höganäs och Helsingborg) till molndrift som sköts av leverantören. Detta ska ge bättre säkerhet och kortare driftsavbrott i samband med uppdateringar.

I samband med migrationen till molndrift och införande av Anställningsguiden ser vi över våra gemensamma processer och rutiner för att ta nästa steg i digitaliseringsresan. Där kommer återigen medarbetare i flera arbetsgrupper att involveras.

Driftsättningen av det ”nya” lönesystemet beräknas ske vintern 2024/2025.

FAQ