Nya ledamöter i Ägarrådet

Samverkan kring lön- och pensionshantering mellan nio kommuner inom Familjen Helsingborg styrs av ett ägarråd bestående av HR-chefer i kommunerna samt representanter från HR-servicecenter.

Under det senaste året har några kommuner fått nya HR-chefer och därmed har ägarrådet fått flera nya ledamöter:

  • Karl Lundberg är ny HR-chef i Ängelholm sedan april 2023.
  • Natalie Lindqvist är ny HR-chef i Perstorp sedan augusti 2023.
  • Malin Sörensson blir ny HR-chef i Höganäs i januari 2024 då hon ersätter tillförordnade Ewa Strömsten.
  • Stefan Christiansson, tf HR-chef i Båstad från och med 15/1, 2024.

Vi tackar de ledamöter som avgått, för deras insatser i att utveckla den gemensamma samverkan, och välkomnar de nya ledamöterna.

FAQ