Optimeringsprojektets Designfas går mot sitt slut

Våren 2023 slutfördes upphandlingen av lönesystem och landade i ett nytt avtal med den befintliga leverantören. Även om vi fortsätter med Visma Publitech får vi några nya funktioner samt flyttar från lokal drift till molndrift. Dessutom blir det ett tillfälle att se över uppsättningar, rutiner och processer för att se att vi jobbar så lika som det är möjligt i alla de samverkande kommunerna.

Under hösten 2023 har den första delen av Optimeringsprojektet, Designfasen, inletts. Tillsammans med konsulter från Visma har arbetsgrupper med representanter från de nio samverkande kommunerna gjort en omfattande genomgång av lönesystemet.

Arbetet har utmynnat i ett antal delrapporter och i mitten av december kommer även en slutrapport från Visma. Utifrån denna kommer vi nu att planera vårens arbete då vi ska förbereda flytten till SaaS samt driftsättning av ny funktionalitet där Anställningsguiden är den enskilt största.

FAQ