Chef: Ärendehanteringssystemet uppgradering sker idag, 27 februari

Den inplanerade uppgraderingen den 26 februari  kunde inte genomföras. Istället kommer uppgraderingen ske idag den 27 februari mellan klockan 10:00-15:00. När detta sker kan det uppstå tillfälliga driftstörningar.

Efter uppgraderingen tillkommer objektval System. Vilka ärende som ska registreras med detta objekt publiceras i guiden Ärendehanteringssystem, helpdesk.

Avbryt

Lämna en kommentar

FAQ