Så här hanterar du ärende i ärendehanteringssystemet

Om du är ny som chef eller chefsstöd och ditt användarnamn inte är aktivt i ärendehanteringssystemet behöver din chef ansöka om behörighet. Blankett Behörighet ärendesupport HR-servicecenter finns på hrservicecenter.se.

1. Webb: http://hrscsupport.helsingborg.se
2. Fyll i User name = ditt användarnamn* i självservice P.
*Bjuvs, Klippans och Perstorps kommun fyller i e-postadress.
3. Klicka på Forgot password?.
4. Klicka på Fortsätt.
5. En återställningskod skickas till din e-postadress.
6. Fyll i Återställningskod, Nytt lösenord och Upprepa lösenord. Klicka på Ändra lösenordet.
7. Klicka på länken inloggningssidan för att logga in.

1. Logga in på http://hrscsupport.helsingborg.se.

2. Registrera ett nytt ärende genom att klicka på Nytt ärende i vänstermenyn.

3. I Objektgrupp väljer du om ditt ärende gäller Lön eller Pension.

4. I Välj objekt väljer du det objekt som ärendet gäller för.

Objekt lön väljer du när ditt ärende gäller till exempel:

 • underlag till utbetalningar och rättelser
 • intyg
 • frågor som rör lön och anställningar
 • kontofördelningar
 • schema
 • inlogg och lösenord

Objekt Pension väljer du när ditt ärende gäller till exempel:

 • din tjänstepension
 • pensionsberäkning

Objekt System väljer du när ditt ärende gäller till exempel:

 • organisationsförändringar
 • utdata och förhandling
 • import av uppgifter från stödsystem såsom Troman och Time Care
 • ekonomi
 • löpande arbete system/utveckling

5. Fyll i Ärendetitel och skriv en Ärendebeskrivning. Klicka på Fortsätt.

6. Om du ska bifoga en fil gör du det under Bifogade filer, klicka på Bläddra… för att hämta filen och klicka sedan på Bifoga fil.

7. Avsluta och skicka ärendet genom att klicka på Registrera.

8. Logga ut genom att klicka på Logga ut i nedre högra hörnan.

 1. För att se dina ärenden klicka på Ärenden i vänstermenyn.
 2. Välj att titta på Alla mina ärenden eller Mina avslutade ärenden.
 3. Logga ut genom att klicka på Logga ut i nedre högra hörnan.

När ditt ärende är löst eller HR-servicecenter behöver kompletterande uppgifter kommer du att få ett mejl om att det finns återkoppling registrerat i ärendehanteringssystemet Artologik HelpDesk.

När du vill återöppna ett ärende som är avslutat väljer du

 • meny Ärenden
 • därefter väljer du Mina avslutade ärenden i listvalet
 • klicka på raden för det ärende du vill återöppna
 • klicka på Lämna meddelande
 • i rutan som öppnas skriver du ditt ärende och här kan du också bifoga filer
 • klicka på Skicka meddelande.