Ärendehanteringssystem, helpdesk

Med anledning av GDPR säkrar vi kommunikationen mellan dig som chef, chefsstöd och HR-servicecenter genom att hantera ärenden via ärendehanteringssystemet.

När du har ett ärende

Fick du hjälp av informationen på sidan?

FAQ