Chef/chefsstöd: Manuella löneunderlag senast 5 december och tidigare datum för senast attestering/beslut

I december sker löneutbetalning redan den 23 december. Det innebär att HR-servicecenter måste få in manuella löneunderlag tidigare än vanligt. Senast den 5 december måste löneunderlag som gäller avvikelser från föregående månad vara inkomna hos HR-servicecenter. Lämna underlagen löpande.

Tidigare datum för attestering/beslut

Förutom tidigare inlämning av löneunderlag måste poster i Personec P, självservice, beviljas tidigare än vanligt. Det innebär att du som chef måste attestera/besluta posterna i Personec P, självservice, senast den 12 december klockan 17:00*. Detta så att posterna kommer med i lönekörningen i december. Tänk också på att påminna din medarbetare att rapportera avvikelser för november i god tid innan systemet stänger*.

*För anställd i Helsingborgs stad som har flex
Medarbetare i Helsingborgs stad som har flex måste rapportera avvikelser från föregående månad senast den 6 december. Sista dag för dig som chef att attestera dessa poster är den 8 december.

Tidplan

Tänk även på att attestera/besluta de poster som är rapporterade innan stängning i december. Tidplan för stängning av systemet och sista dag att bevilja finns här på hrservicecenter.se.

Avbryt

Lämna en kommentar

FAQ