Tidplan

I tidplan för Personec P, självservice, ser du viktiga datum att tänka på när du som chef ska tillstyrka och bevilja i systemet. Bland annat ser du:

  • sista datum för löneunderlag
  • sista dag att attestera poster och när systemet öppnar igen
  • datum för löneutbetalning

Tänk på!

Tänk på att attestera poster i Personec P, självservice, innan stängning för bearbetning inför huvudutbetalning. Detta för att det ska bli rätt lön i rätt tid.

Tidplan

Helsingborgs stad
Tidplan Personec P, självservice 2021 - Helsingborg
Den första vardagen i månaden är Personec P, självservice, stängt mellan 8:00 - 10:00 på grund av organisationsförändringar.