Chef/chefsstöd: Nu införs ett SLA mellan HR-servicecenter och samverkande kommuner

Från och med den 1 juni 2019 gäller SLA 1.0 mellan HR-servicecenter och samverkande kommuner. Ett Service Level Agreement, SLA, är ett dokument som beskriver servicenivåöverenskommelser. I SLA 1.0 ser du vad HR-servicecenter, samverkande kommuner, chef och chefsstöd ansvarar för inom området lönerelaterade tjänster.

Syftet med att införa detta SLA är att skapa en tydlighet i vem som gör vad och vilka förväntningar  som gäller i leverans till och från HR-servicecenter. Målet är att förbättra kvalitén, effektivisera och skapa ett enhetligt arbetssätt. SLA 1.0 kommer att revideras och kompletteras under hösten.

Här kan du läsa mer om SLA 1.0 och här hittar du också dokumentet.

Avbryt

Lämna en kommentar

FAQ