SLA

Service Level Agreement, SLA, inom lönerelaterande frågor

Från och med den 1 juni 2019 gäller ett SLA, en servicenivåöverenskommelse mellan HR-servicecenter och samverkande kommuner. I dokumentet ser du vad HR-servicecenter, samverkande kommuner och du som chef eller chefsstöd ansvarar för inom området lönerelaterade tjänster.

Nuvarande servicenivåöverenskommelse (SLA 2.0) reviderades och godkändes 18 november 2021 och gäller från och med 1 mars 2022.

Syftet med att införa detta SLA är att skapa en tydlighet i vem som gör vad och vilka förväntningar  som gäller i leverans till och från HR-servicecenter. Målet är att förbättra kvalitén, effektivisera och skapa ett enhetligt arbetssätt.

Påverkar dig som chef och chefsstöd

SLA gäller för alla samverkande kommuner och vem som gör vad inom respektive kommun skiljer sig åt. I ditt uppdrag som chef eller chefsstöd följer du kommunens rutiner och det viktiga enligt SLA är att utföra uppdraget utifrån kommunens ansvar och i rätt tid.

Processer som omfattas i SLA

Servicenivå är aktuellt för de aktiviteter som har bedömts som relevanta och som är möjliga att mäta. I SLA finns servicenivåöverenskommelser inom processerna:

  • hantera person- och anställningsuppgifter
  • hantera lönerelaterade underlag
  • hantera rättelser
  • lönehantering
  • förvalta och underhålla systemet

Fick du hjälp av informationen på sidan?

FAQ