Engångsbelopp till medarbetare inom Kommunals avtalsområde

Om du som medarbetare har varit anställd inom Kommunals avtalsområde under perioden 2020-05-01 till och med 2020-10-31 så kommer ett engångsbelopp att utbetalas till dig. Utbetalningsdatum är den 10 december oavsett vilken kommun du arbetar, eller har arbetat i.

Beloppet är på 5500 kronor. För att ha rätt till hela beloppet ska du ha arbetat heltid, samt varit anställd mellan 2020-05-01 och 2020-10-31. Har du under perioden arbetat deltid, eller inte varit anställd under hela perioden, så reduceras beloppet.

Har du enbart varit timanställd under perioden så utgår inget engångsbelopp.

Jag har varit frånvarande under perioden. Påverkar det vilket belopp jag får utbetalt?

Frånvaro på grund av sjukdom och föräldraledighet med ersättning från Försäkringskassan räknas inte av från beloppet. Du har alltså rätt till beloppet även om du varit sjukskriven med sjukpenning eller föräldraledig med föräldrapenning.

Har du varit tjänstledig eller studieledig under perioden så kommer det att räknas av från beloppet. Har du till exempel varit studieledig under hela perioden så får du inget engångsbelopp. Har du arbetat en del av perioden så får du ett reducerat belopp.

Exempel:

  1. En medarbetare har arbetat heltid under perioden 2020-05-01 till och med 2020-07-31. Detta är halva perioden, och därför utgår halva beloppet (2750 kronor).
  2. En annan medarbetare har varit studieledig på 75 % under hela perioden. Beloppet som utbetalas blir därför 25 % av 5500 kronor (1375 kronor).
Avbryt

Lämna en kommentar

FAQ