Optimering lönesystem

Under 2022 inleddes en ny upphandling av lönesystem för nio kommunkoncerner inom Familjen Helsingborg. I mars 2023 stod det klart att vi behåller samma lönesystem och Visma är vår leverantör även framöver. På den här sidan kommer du att kunna följa projektet när vi går från lokal drift till molndrift och samtidigt optimerar lönesystemet. Vi samlar frågor och svar kring optimeringsprojektet där vi även kommer att se över våra gemensamma processer och rutiner.

Men framför allt är detta startskottet på vår resa mot visionen för hur vi hanterar lön- och pension 2030. Vägen dit går bland annat via helt digitala anställningsavtal – inklusive signering – och nya funktioner som gör det enklare och smidigare för chefer och medarbetare.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

FAQ