Felmeddelande schema för vissa användare

Vi har upptäckt ett problem för ett fåtal användare (chef eller chefsstöd) som hanterar scheman och placeringar. Problemet uppstår i samband med att du ska skapa eller välja in ett schema i schemamodulen och visar sig genom att du får upp ett rött fält med texten: ”Fel! Oväntat fel inträffade. Vi beklagar olägenheten.

Felmeddelandet kan du välja att klicka bort och du kan arbeta som vanligt i schemamodulen men din invalda organisation och/eller det schema som du har valt att klicka upp kommer inte upp automatiskt under Schemanamn/Organisation och Schema ID. Detta betyder att du måste välja fram organisationen i det blåfärgade fältet på bilden nedan och sedan fylla i eventuellt Schema ID.

Vi har i dagsläget ingen lösning på problemet men vår systemleverantör är informerad och arbetar på en detta.

Avbryt

Lämna en kommentar

FAQ