Chef och chefsstöd: Manuella löneunderlag senast 5 december och tidigare datum för senaste attestering/beslut

I december sker löneutbetalning redan den 21 december. Det innebär att HR-servicecenter måste få in manuella löneunderlag tidigare än vanligt. Senast den 5 december måste löneunderlag som gäller avvikelser från föregående månad vara inkomna hos HR-servicecenter. Lämna underlagen löpande.

Tidigare datum för attestering/beslut

Förutom tidigare inlämning av löneunderlag måste poster i självservice P beviljas tidigare än vanligt. Det innebär att du som chef måste attestera/besluta posterna i självservice P senast den 12 december klockan 17:00*. Detta så att posterna kommer med i lönekörningen i december. Tänk också på att påminna din medarbetare att rapportera avvikelser för november i god tid innan systemet stänger*.

*För dig som är anställd i Helsingborgs stad och har flex

Om du är anställd i Helsingborgs stad och har flex måste du rapportera dina avvikelser från föregående månad senast den 6 december.

Tidplan

Tidplan för stängning av systemet och sista dag att bevilja finns på hrservicecenter.se.

Avbryt

Lämna en kommentar

FAQ