För dig som chef: Så här når du HR-servicecenters mejlsupport, helpdesk

Med anledning av GDPR säkrar vi kommunikationen mellan dig som chef, chefsstöd och HR-servicecenter genom att hantera ärenden via ett ärendehanteringssystemet, HR-servicecenters helpdesk. För Helsingborgs stad gäller detta endast för RSNV och NSVA. Övriga inom Helsingborgs stad mejlar till hrservicecenter@helsingborg.se.

Logga in
När du har ett ärende, loggar du in och registrerar ärendet via HR-servicecenters helpdesk.

Manual
Manual för hur du skickar ärende via HR-servicecenters helpdesk finns på hrservicecenter.se > Guider > Manual.

Avbryt

Lämna en kommentar

FAQ