Medarbetare: Nyheter i Personec P, självservice – efter uppgradering

I april genomförs en uppgradering av Personec P, självservice. Efter uppgraderingen är genomförd sker följande förändring för dig som är medarbetare:

Nytt utseende på brickor

Brickorna som visas vid inloggning och gäller för till exempel flex, anställning och frånvaro får nytt utseende.

Bricka – Kommande frånvaro

Brickan Kommande frånvaro kommer att få fungera på ett annat sätt. Sorteringen ändras så att den närmst kommande frånvaron presenteras överst. Brickan kommer inte längre att visa obeviljad frånvaro. Den visas istället i en ny bricka.

Ny bricka – för ej behandlade poster

I den nya brickan för ej behandlade poster visas avvikande tjänstgöring, frånvaro, turbyten, placering, reseräkningar och tillägg/avdrag som inte är beviljat av din chef. Här visas alla poster som gäller två månader bakåt i tiden och alla poster framåt i tiden.

Det går att klicka på varje ruta i brickan för att få mer information. Till exempel Frånvaro som leder till frånvaroöversikten där du hittar alla dina frånvaroposter.

Kompsaldot visas i Lägg till ny frånvaro

När du via Lägg till ny frånvaro väljer Kompledig i orsaksmenyn får du nu upp ditt kompsaldo längst ner i rapporteringsrutan. Du hittar även kompsaldot på samma vis under Lägg till ny aktivitet – Tillägg/Avdrag.

Om det saknas timmar eller om du ligger minus i kompsaldot visas texten i rött. När det finns timmar att ta ut i kompledighet är texten svart.

Antalet i saldot innehåller: Komp-acken och eventuell beviljad och inte beviljad frånvaro med orsaken Kompledig. Saldot visar hur ditt kompsaldo ser ut innan din nya kompledighet.

Avbryt

Lämna en kommentar

FAQ