System

HR-servicecenter ger dig stöd i frågor som gäller systemet Personec P, självservice.

Systemuppgradering Personec P, självservice

Leverantören av Personec P, självservice, arbetar aktivt för att utveckla systemet. Det leder till att systemet uppgraderas några gånger om året. Information om när nästa uppgradering sker presenteras här så fort tidpunkt är bestämd.

Vad kan jag göra i Personec P, självservice?

I Personec P, självservice, kan du bland annat registrera det som gäller din arbetstid, ansöka om semester och registrera resor. Du kan också se och kontrollera din lönespecifikation. Tänk på att denna specifikation inte innehåller information om avdrag på lönen som görs via banken.

Hur registrerar jag?

En systemuppgradering kan påverka utseendet och ibland rutiner för hur vi registrerar. Vi uppdaterar manualerna så fort som möjligt efter en uppgradering.

Stöd i hur du registrera i Personec P, självservice finns på sidan Guider.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

FAQ